Athanase meddelar utfall av budpliktsbudet på IVISYS

Athanase Industrial Partners II KB (”Athanase”) lämnade den 30 november 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IVISYS AB (”IVISYS”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 30 december...