News

Athanase meddelar utfall av budpliktsbudet på IVISYS

Athanase Industrial Partners II KB (”Athanase”) lämnade den 30 november 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IVISYS AB (”IVISYS”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 30 december 2020.

Acceptsedel

Athanase Ivisys acceptsedel Bifogade filerAcceptsedel IVISYS Athanase

Erbjudandehandling

Athanase Ivisys erbjudandehandling Bifogade filerAthanase IVISYS Erbjudandehandling (1 December 2020)

Athanase lägger budpliktsbud på IVISYS

Athanase Industrial Partners II KB (”Athanase”) och Athanase Industrial Partners Fund II (tillsammans, ”Athanase-fonderna”) har, i enlighet med vad som kommunicerats genom pressmeddelande från Athanase den 2 november 2020, förvärvat nya aktier i IVISYS AB (”IVISYS”) genom konvertering av konvertibler. Gränsen för budplikt har därigenom passerats. Athanase lämnar därför ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IVISYS enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). IVISYS aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Athanase har ökat sitt innehav i IVISYS varigenom gränsen för budplikt passerats

Athanase Industrial Partners II KB och Athanase Industrial Partners Fund II (”Athanase-fonderna”) har genom konvertering av konvertibler förvärvat 3 058 104 nya aktier i IVISYS AB (”IVISYS”), listat på Nasdaq First North Growth Market, varefter Athanase-fonderna innehar sammanlagt 8 090 338 aktier i IVISYS. Athanse-fondernas aktieinnehav i IVISYS har därmed ökat från 28,7 till 39,3 procent av aktierna och rösterna.