Athanase Industrial Partners II KB och Athanase Industrial Partners Fund II (”Athanase-fonderna”) har genom konvertering av konvertibler förvärvat 3 058 104 nya aktier i IVISYS AB (”IVISYS”), listat på Nasdaq First North Growth Market, varefter Athanase-fonderna innehar sammanlagt 8 090 338 aktier i IVISYS. Athanse-fondernas aktieinnehav i IVISYS har därmed ökat från 28,7 till 39,3 procent av aktierna och rösterna.

Gränsen för budplikt har därigenom passerats. Det innebär att Athanase inom fyra veckor ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i IVISYS, om inte inom samma tid Athanases röstandel i IVISYS minskas så att den inte längre motsvarar 30 procent eller mer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Thorén
Tel: +46 706 170067
E-post: sven.thoren@www.athanase.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den [2] november 2020 klockan 08.00 CET.