Athanase meddelar utfall av budpliktsbudet på IVISYS

Athanase Industrial Partners II KB (”Athanase”) lämnade den 30 november 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IVISYS AB (”IVISYS”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 30 december 2020. När...

Erbjudandehandling

Athanase Ivisys erbjudandehandling Bifogade filerAthanase IVISYS Erbjudandehandling (1 December 2020)

Acceptsedel

Athanase Ivisys acceptsedel Bifogade filerAcceptsedel IVISYS Athanase

Athanase lägger budpliktsbud på IVISYS

Athanase Industrial Partners II KB (”Athanase”) och Athanase Industrial Partners Fund II (tillsammans, ”Athanase-fonderna”) har, i enlighet med vad som kommunicerats genom pressmeddelande från Athanase den 2 november 2020, förvärvat nya aktier i IVISYS AB (”IVISYS”)...